Alle wegen van de treinen der traagheid… leiden naar Temse

trein temse - grafiti winter 2014

De automobiliteit vaart wel bij de ontdubbeling van de Scheldebrug in Temse. Dat is een goeie zaak… voor de Wase automobilisten. Het gemeentebestuur van Temse heeft alle mogelijke overlegfora, lobbies, publicaties… gebruikt om deze realisatie te verwezenlijken en in de verf te zetten. Een kleine gemeente kan blijkbaar wegen! Kan die truc herhaald worden voor fietsers en treinreizigers?

De fietsers komen niet écht positief uit dit ontdubbelingsverhaal komen. Er zijn de geschrapte fietspaden langsheen de N16 op het grondgebied van Temse. Er zijn ook –zo leer ik uit de eerste weken esplanade-observatie op de Scheldebrug- de vele fietsers die komende van Bornem in Temse bijna de trappen afdonderen met hun tweewieler omdat niet goed aangegeven is dat rechtstreekse toegang tot de Wilfordkaai enkel via trappen verloopt. De signalisatie moet duidelijker zodat malheuren vermeden worden.

Een stugger probleem blijkt de treinmobiliteit. Eén trein per uur in Temse buiten de spits in de richting van Sint-Niklaas en Mechelen is écht te weinig is. Opnieuw circuleren er op de NMBS-lijn 54 petitielijsten die betere treinverbindingen bepleiten. De stations van Sint-Niklaas en Mechelen zijn trieste pleisterplaatsen voor gestrande treinreizigers uit Temse die steevast hun verbindingen naar mislopen…

De Vlaamse regering heeft inmiddels in het kader van de “Mobiliteitsvisie 2020” groen licht gegeven voor De Lijn om een netwerk uit te bouwen met snelle en frequente sneltrams en lighttrains op ‘onze’ treinsporen. Tegen 2020 wil men daarin al een eind gevorderd zijn. Sommigen van ons kunnen dan net op pensioen. In elk geval is het een hoopvolle ontwikkeling.

Zeer knap op dat vlak is het voorstel van ABLLO en TreinTramBus om een ondernemingsplan uit te tekenen voor een ‘Regiometro’ op de spoorlijnen 52 en 54. Hun voorstel dat op 17 juni in Boom werd gepresenteerd om de Antwerpse periferie (Waasland en Rupelstreek) vlotter en frequenter te verbinden met de grote steden krijgt de steun van een aantal burgemeesters. Logisch want het zet de krijtlijnen uit voor beter treindiensten (tot één trein per kwartier in elke richting), aangepaste spoorlijnen en toegankelijker perrons, hedendaagse stations en nieuwe haltes…

Temse en de andere gemeenten uit het Waasland, Klein-Brabant en de Rupelstreek moeten een meer ‘trekkende rol’ spelen om de treinmobiliteit voor onze regio te verbeteren De ontdubbelde Scheldebrug is er ook niet gekomen na het schrijven van een “brief aan Brussel”.

De gemeenten kunnen bijvoorbeeld een treinwerkgroep oprichten met daarin de regionale politieke verantwoordelijken, de juiste ambtelijke verantwoordelijken (NMBS, De Lijn,…), specialisten als ABLLO en een afvaardiging van de treingebruikers om te wegen op een betere treinmobiliteit.

De nieuwe uurregelingen van de treinen zijn inmiddels sinds december 2013 van kracht. Op korte termijn moet er bemiddeld worden tussen de treinreizigers en de NMBS zodat klachten inzake gemiste aansluitingen ernstig worden genomen en de mensen terug hun verloren aansluitingen krijgen.

Advertentie